lunchtime facial

Nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất.

1/15/2020 12:18:52 PM

Hóa đơn điện tử đã trở thành một trong những công cụ đắc lực nhất của doanh nghiệp. Để có thể áp dụng hóa đơn điện tử hiệu quả, tiện lợi và không sai sót doanh nghiệp cần nắm vững những nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP mới nhất dưới đây.

Nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất

Theo quy định được ban hành và nêu rõ tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính Phủ, có 05 nguyên tắc mọi doanh nghiệp cần tuân thủ và thực hiện theo, bao gồm:

Nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất

  • Điều 1: Khi kinh doanh hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, bên bán hàng (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được quy định tại Khoản 06 Điều 12 cùng nghị định) bắt buộc phải lập hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế và chuyển giao cho bên mua hàng. Hóa đơn điện tử phải định dạng theo đúng chuẩn dữ liệu mà cơ quan Thuế quy định đồng thời phải đầy đủ những nội dung cần có trên từng hóa đơn (Nội dung trên hóa đơn được quy định tên cùng Nghị Định); không phân biệt giá trị của mỗi lần cung ứng hàng hóa – dịch vụ. Trong trường hợp bên bán có sử dụng máy tính tiền thì nên đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo trực tiếp từ máy tính tiền, và có kết nối lưu chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan Thuế trực thuộc
  • Điều 2: Nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử quy định rằng việc đăng ký, sử dụng hay quản lý hóa đơn điện tử trong giao dịch kinh doanh hàng hóa và cung ứng dịch vụ phải tuân thủ đúng pháp luật, theo đúng luật về giao dịch điện tử, luật kế toán, luật thuế.
  • Điều 3: Dữ liệu hóa đơn điện tử khi kinh doanh hàng hóa và cung ứng dịch vụ là cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác kiểm tra – quản lý thuế và doanh nghiệp cần cung cấp thông tin hóa đơn điện tử cho các tổ chức hoặc cá nhân có đủ thẩm quyền.
  • Điều 4: Việc cung cấp mã xác thực của cơ quan Thuế trên hóa đơn điện tử dựa trên thông tin của đơn vị, tổ chức kinh doanh, hộ – cá nhân kinh doanh tạo lập trên hóa đơn. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ – cá nhân kinh doanh phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chính xác cũng như tính nguyên vẹn của những thông tin trên hóa đơn
  • Điều 5: Hóa đơn được khởi tạo từ những máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo một số nguyên tắc như: có dấu hiệu nhận biết rằng hóa đơn được in từ từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế; không bắt buộc sử dụng chữ ký số; khoản chi mua bán hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tintừ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

Nếu bạn đang có vấn đề cần giải đáp, hãy mạnh dạn chia sẽ với chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ các bạn.

TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ tư vấn
024 66517568