lunchtime facial

Giới thiệu chung màn hình giao diện chương trình HĐĐT Net-Invoice

2/7/2020 11:53:17 AM

Sau khi đăng nhập chạy chương trình màn hình Tổ chức nhân sự như hình dưới.

Màn hình được bố trí các 4 chức năng ngang và 5 chức năng dọc, giữa màn hình được bố Số hóa đã đăng ký, số hóa đơn đã sử dụng, số hóa đơn chưa sử dụng …

Phần mềm hóa đơn điện tử  bao gồm các chức năng sau:

Chức năng Menu:

Menu dọc

  • Hệ thống
  • Danh mục quản trị
  • Đăng ký phát hành

Menu ngang

  • Danh mục
  • Lập hóa đơn
  • Xỷ lý hóa đơn
  • Thanh toán hóa đơn
  • Báo cáo

Nếu bạn đang có vấn đề cần giải đáp, hãy mạnh dạn chia sẽ với chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ các bạn.

TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ tư vấn
024 66517568