lunchtime facial

Bảng kê trên hóa đơn điện tử: Xuất kèm hợp lệ không?

1/15/2020 12:17:32 PM

Hóa đơn điện tử là bước tiến vượt bậc của kinh tế thời 4.0. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn còn thắc mắc về bảng kê trên hóa đơn điện tử như liệu có được xuất kèm bảng kê cùng hóa đơn điện tử hay không, bảng kê như thế nào là hợp lệ.

 1. Có được phép xuất kèm bảng kê trên hóa đơn điện tử hay không

Theo quy định tại điều số 19 thuộc Thông tư 39/2014/TT-BTC về việc lập hóa đơn điện tử khi danh mục hàng hóa hay dịch vụ nhiều hơn số dòng trên một số hóa đơn, bên bán hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:

  • Bên bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn

Trên dòng cuối của số hóa đơn đầu ghi rõ cụm từ “tiếp số sau”, và dòng đầu của số hóa đơn tiếp theo ghi rõ cụm từ “tiếp số trước”. Trên hóa đơn liệt kê đầy đủ các mặt hàng theo số thứ tự liên tục từ nhỏ đến lớn; thông tin về bên bán cũng như bên mua phải được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên.

Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, Cục thuế xem xét từng trường hợp cụ thể để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

  • Sử dụng bảng kê trên hóa đơn điện tử đính kèm cùng hóa đơn 

Trên hóa đơn  phải chú thích rõ thông tin “kèm theo bảng kê số…, ngày…, tháng…. năm…”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

Bảng kê trên hóa đơn do bên bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

+ Thông tin bên bán bao gồm: tên bên bán, địa chỉ, cách liên lạc, mã số thuế

+ Thông tin hàng hóa bao gồm: tên món hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp bên bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

+ Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn. Bảng kê phải được lưu trữ cùng với hóa đơn điện để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

 Có được phép xuất kèm bảng kê trên hóa đơn điện tử hay không

–> Dựa theo Điều 19 thuộc Thông tư 39/2014/TT-BTC, Tamviet-Invoice trả lời câu hỏi “Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê không?” như sau:

Bên bán chỉ xuất hóa đơn kèm bảng kê khi số lượng hàng hóa vượt quá số dòng của một hóa đơn. Với hình thức hóa đơn giấy, số lượng dòng trên 1 trang bị giới hạn nên cần sử dụng bảng kê. Còn với hóa đơn điện tử, không hề bị giới hạn số dòng nên không cần thiết xuất bảng kê trên hóa đơn điện tử


Nếu bạn đang có vấn đề cần giải đáp, hãy mạnh dạn chia sẽ với chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ các bạn.

TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ tư vấn
024 66517568